Ekibinde bulunan uzman pedagog ve psikologların danışmanlığında çocuklarla görsel sanatların her dalında çalışmalar yürütür. Onların sanat alanındaki gelişimlerini sağlamak için onlarla birlikte üretim yapar (dekor, kostüm, makyaj, oyunculuk vb), çocuk tiyatrosu konusunda uzman ekiplerle onlar için eserler üretir.